Våra tjänster

SOS Alarms huvuduppgift är att på uppdrag av staten ansvara för nödnumret 112. Genom vår unika SOS-kompetens, förmåga att fokusera och inlevelseförmåga bedömer och analyserar vi behovet av hjälp och kan snabbt utföra rätt åtgärd och samordna olika resurser. Vi samarbetar med räddningstjänst och ambulans men har även kontakt med polisen, fjäll- och sjöräddning och andra hjälpinstanser.

SOS Alarm utvecklar befintliga och nya tjänster utifrån ett brett krisberedskapsperspektiv, där vi verkar för ett tryggare samhälle genom att både skapa bättre beredskap för och effektivt hantera allvarliga händelser.

Företagets två huvudgrenar

Samhällstjänster
Svarar för två tredjedelar av SOS Alarms verksamhet och består av:

 • 112-tjänsten
 • 113 13-tjänsten - koordinerad händelsekommunikation och upplysningsfunktion för allmänheten
 • Utalarmering av räddningstjänst och ambulans
 • Dirigering av ambulans
 • Samhällets krisberedskap
 • Rakel som ledningssystem
 • Krisberedskapsfunktion (KBX) – samverkans- och omvärldsbevakningsfunktion med myndigheter och andra centrala samhällsaktörer
 • Gemensam lägesbild - nationell, regional och lokal lägesbild för mer effektivt förebyggande samt hantering av händelser
 • Inkallningssystem – informationsspridnings- och sammankallningsfunktion
 • Dynamisk hantering av resurs – fördjupad och breddad samverkan med samhällets hjälpresurser

Säkerhets- och Jourtjänster
Utgår från kärnverksamheten och bidrar till att skapa trygga miljöer. Våra säkerhets- och jourtjänster är den del av verksamheten som ökar snabbast. Där ingår:

 • Säkerhetstjänster som t.ex. mottagning av brand-, inbrott- och personlarm för att skapa tryggare miljöer
 • Jourteletjänster för t.ex. kommunal felanmälan
 • Krisjour - effektiv krishantering för offentlig och privat verksamhet
 • Händelseinformation till myndigheter och medier
 • Personlarm – effektivt skydd för utsatta funktioner
 • Hemlarm - trygghet i hemmiljö genom larmövervakning

Våra kunder

Våra kunder är framförallt staten, myndigheter, landsting, kommuner och företag.

Vill du veta mer?

Läs om alla våra tjänster i menyn till vänster. Där finns även kontaktuppgifter om du vill veta mer.