21 dec 2016, 09:49

SOS Alarm: Tydlig Kalle Ankaeffekt på samtal till 112

Historiskt har antalet 112-samtal minskat rejält mellan klockan 15 och 16 på julafton. Även i år väntar en kraftig nedgång. Förra året minskade samtalen med 16 procent jämfört med de tre närmaste timmarna före och efter.

- Kalle Ankaeffekten är välkänd för våra operatörer, som märker att hela Sverige lugnar ner sig en stund. Betydligt färre människor är ute och rör sig på gator och torg eller är på väg någonstans i bil. Det ger ett tillfälligt avtryck i antalet olyckor och andra akuta händelser, vilket gör att färre ringer 112 under just den timmen, säger Helena Söderblom, presschef vid SOS Alarm.

- Kalle Ankaeffekten visar hur stor påverkan vårt agerande och våra livsmönster har på exempelvis antalet olyckor och våldsbrott i samhället. Genom att sänka tempot kan vi se till att fler får en riktigt god jul utan akuta händelser. Men om en nödsituation uppstår – tveka inte att ringa 112, hjälpen är bara ett samtal bort, säger Helena Söderblom, presschef vid SOS Alarm.

SOS Alarms pressjour: 08-205 307

Kalle Ankatimmen, minskning av 112-samtal fem år bakåt*

2011

20%

2012

23%

2013

26%

2014

20%

2015

16%

 Källa: SOS Alarm

*Minskat antal 112-anrop mellan kl 15-16 jämfört med tre timmar före och efter.