19 dec 2016, 12:56

SOS Alarm: Kraftig ökning av larm om bostadsbränder i december

December är en svart månad för bostadsbränder då antalet inkomna larm till 112 ökar med 44 procent. Ökningen ligger kvar en bit in i januari med 18 procent fler larm än genomsnittet under resten av årets månader. Det totala antalet 112-samtal om bostadsbränder är redan nu uppe över 6 000 under 2016, vilket är fler än under hela förra året. Under jul- och nyårshelgerna väntas ytterligare uppåt 300 larm komma in till SOS Alarm.

- Se till att ha minst en fungerande brandvarnare i hemmet, gärna flera. Särskilt viktigt är det på natten, då det ofta är brandvarnaren som är det avgörande faktorn om hjälpen kan larmas i tid, säger Helena Söderblom, presschef vid SOS Alarm.

Om du upptäcker en brand: försök att släcka, varna andra och sätt dig sedan i säkerhet och ring 112. Det kan rädda liv, säger Helena Söderblom, presschef vid SOS Alarm.

Det totala antalet bränder visar en sjunkande trend i Sverige, men antalet 112-samtal som gäller brand i bostad ligger relativt konstant under de senaste åren. 

SOS Alarms pressjour: 08-205 307

Län

Genomsnittlig ökning för december*

Blekinge

32%

Dalarna

18%

Gotland

-36%

Gävleborg

71%

Halland

33%

Jämtland

55%

Jönköping

55%

Kalmar

43%

Kronoberg

61%

Norrbotten

25%

Skåne

60%

Stockholm

42%

Södermanland

60%

Uppsala

47%

Värmland

71%

Västerbotten

24%

Västernorrland

42%

Västmanland

19%

Västra Götaland

44%

Örebro

32%

Östergötland

27%

Genomsnitt

44%

 

*Siffran anger hur den procentuella skillnaden ser ut mellan antalet inkomna 112-samtal som har kategoriserats som brand i bostad i december jämfört med genomsnittet för februari till november. Statistiken baseras på åren 2010-2015.