Pressmeddelanden

 • 25 jun 2015, 09:16

  Ytterligare tre landsting förlänger avtalen med SOS Alarm

  Landstingen i Värmland och Örebro län har beslutat att förlänga avtalen med SOS Alarm avseende vårdprioritering och ambulansdirigering.

 • 17 jun 2015, 09:40

  Midsommar skapar högt tryck på nödnumret 112

  På fredag firas midsommar vilket betyder ett ökat tryck på nödnumret 112. SOS Alarms statistik visar att samtalsvolymen ökar med 43 procent jämfört med en vanlig fredag.

 • 16 jun 2015, 11:00

  SOS Alarm utvecklar den interna krishanteringsförmågan ytterligare

  SOS Alarm utvecklar sin interna krishanteringsförmåga ytterligare genom införande av systemstödet Exonaut, utvecklat av 4C Strategies. Systemstödet ger berörda medarbetare åtkomst till nödvändiga rutiner och planer direkt i smarta telefoner. En gemensam loggföring i samma verktyg möjliggör även snabba beslut och snabbt agerande i de mest tidskritiska lägena.

 • 12 jun 2015, 13:58

  Ny app hjälper frivilliga att rädda liv vid hjärtstopp

  Idag lanseras en ny smartphone-app som gör det möjligt för frivilliga livräddare, med utbildning i hjärt-lungräddning och som befinner sig i närheten av ett plötsligt hjärtstopp, att larmas för att hämta närmaste hjärtstartare och göra hjärt-lungräddning.

 • 03 jun 2015, 10:26

  Säljstart för SOS Alarms tjänster inom kamerabevakning

  Tillsammans med säkerhetsföretaget Mindmancer har SOS Alarm tagit fram en tjänst för intelligent kamerabevakning. Den första juni 2015 är det säljstart för detta tillskott i SOS Alarms tjänsteportfölj.

 • 30 maj 2015, 09:38

  Trendrapport 112, mars-maj 2015

  På regeringens uppdrag ansvarar SOS Alarm för nödnumret 112. Nödnumret ska bidra till ett tryggare samhälle för alla. SOS Alarm ser att det behövs ökad kunskap och transparens kring hur nödnumret fungerar. Som en del i detta har en trendrapport för 112 skapats.

 • 25 maj 2015, 07:00

  Förändringar i SOS Alarms verksamhet

  Boende i Uppsala och Västmanlands län ska precis som idag ringa nödnumret 112 vid fara för liv, egendom och miljö. Men den som bedöms behöva en ambulans kommer framöver inte hanteras av SOS Alarm.

 • 29 apr 2015, 11:00

  Många ringer nödnumret 112 under valborgskvällen

  Valborgsmässoafton är en kväll då många samlas kring brasor och firar in vårens ankomst. Men under valborg ökar också trycket på nödnumret 112. Statistik som SOS Alarm har tagit fram visar en ökning av inkommande samtal till 112 under valborg med 68 procent jämfört med en vanlig torsdagskväll.

 • 28 apr 2015, 16:14

  SOS Alarm är nu ett auktoriserat bevakningsföretag

  Från och med den 30 mars är SOS Alarm Sverige AB ett av Länsstyrelsen auktoriserat bevakningsföretag i verksamhetsslaget larmcentral. Det innebär att vi bättre kan tillgodose våra kunders behov och har möjlighet att erbjuda ett bredare spektra av tjänster som t.ex. kamerabevakning.

 • 27 apr 2015, 13:32

  Eva Fernvall Markstedt ny styrelseordförande för SOS Alarm

  Under årsstämman den 27 april valdes Eva Fernvall Markstedt till ny styrelseordförande för SOS Alarm Sverige AB. Eva Fernvall efterträder Johnny Magnusson, som efter åtta år som styrelseordförande blir ledamot i SOS Alarms styrelse.

SOS Alarms Pressjour

Telefon: 08-205 307 alt 010-140 80 00