Pressmeddelanden

 • 29 dec 2015, 08:55

  Antalet samtal till nödnumret 112 nästan tredubblas på nyårsnatten

  Antalet inkommande samtal till nödnumret 112 ökar nära tredubbelt efter tolvslaget på nyårsnatten jämfört med en vanlig natt mellan torsdag och fredag. Kombinationen av alkohol, raketer och smällare gör att många nödsituationer uppstår.

 • 25 nov 2015, 12:14

  SOS Alarm satsar på digitala trygghetslarm

  Den 16 november gav sig SOS Alarm in på marknaden för digitala trygghetslarm. Ett pilotprojekt genomförs tillsammans med Östersunds kommun och en utvärderingsstudie kommer att påbörjas efter nyårsskiftet. Tillsammans med teknikleverantören Neat levererar SOS Alarm en helhetslösning som omfattar hård- och mjukvara, kommunikation, kundportal, larmmottagning samt utalarmering av resurs.

 • 19 nov 2015, 14:00

  Maria Khorsand ny VD för SOS Alarm

  Maria Khorsand har utsetts till ny VD för SOS Alarm. Hon har sedan 2007 varit VD för SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Maria Khorsand är även ledamot i SOS Alarms styrelse sedan 2009. Hon tillträder sin VD-position i början av nästa år.

 • 09 nov 2015, 20:25

  SOS-centralen i Stockholm fick besök av Kungen

  Under eftermiddagen besökte Kungen SOS-centralen i Stockholm.

 • 03 nov 2015, 13:00

  Johan Hedensiö lämnar SOS Alarm

  Styrelsen för SOS Alarm och Johan Hedensiö har idag kommit överens om att Johan Hedensiö lämnar SOS Alarm.

 • 13 okt 2015, 15:58

  Missvisande uppgifter om svars- och handläggningstider

  Landstingen i Västmanland och Uppsala län uppger att svarstiderna minskat när de övertagit prioritering och dirigering i egen regi. SOS Alarm anser att påståendet är missvisande, då det inte ger en rättvis bild över hur handläggningstiderna i hela vårdsamtalet ser ut.

 • 06 okt 2015, 15:17

  SOS Alarm och Västra Götalandsregionen i fortsatt dialog om trygg larmkedja

  Västra Götalandsregionen har vid dagens regionstyrelsesammanträde ställt sig positivt till fortsatta samtal med SOS Alarm för prioritering och dirigering av ambulanser och sjuktransporter. Det senaste avtalet för dessa tjänster upphandlade regionen 2006 och uppdraget fick SOS Alarm. I samband med att avtalet löper ut har en dialog förts mellan SOS Alarm och Västra Götalandsregionen i syfte att hitta formerna för ett fortsatt samarbete för en trygg och säker larmkedja.

 • 05 okt 2015, 08:00

  SOS Alarm testar bildstöd för SOS-operatörer

  Med start idag genomför SOS Alarm ett test där sex SOS-operatörer och en SOS-sjuksköterska i Göteborg får möjlighet att begära in ett foto från hjälpsökande. Syftet är att hjälpa SOS-operatören att fatta rätt beslut och därmed öka träffsäkerheten i vårdprioriteringen.

 • 25 sep 2015, 14:07

  SOS Alarm välkomnar fortsatt samverkan med Region Skåne

  Region Skåne beslutade idag, under Hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde, att ta över den prehospitala prioriteringen av ambulansbehov i egen regi. Det nuvarande avtalet mellan SOS Alarm och Region Skåne går ut den 1 juni 2016. Det innefattar idag den prehospitala vårdprioriteringen såväl som ambulansdirigering.

 • 08 sep 2015, 08:39

  Trendrapport 112, juni-augusti 2015

  På regeringens uppdrag ansvarar SOS Alarm för nödnumret 112. Nödnumret ska bidra till ett tryggare samhälle för alla. SOS Alarm ser att det behövs ökad kunskap och transparens kring hur nödnumret fungerar. Som en del i detta har en trendrapport för 112 skapats.

SOS Alarms Pressjour

Telefon: 08-205 307 alt 010-140 80 00