Pressmeddelanden

 • 30 apr 2016, 09:00

  Samtalen till SOS Alarm ökar med 68 procent under Valborg

  I helgen firas Valborgsmässoafton, något som innebär en kraftig ökning av 112-samtal till de 13 SOS-centralerna runt om i landet.

 • 25 apr 2016, 15:00

  Två nya ledamöter i SOS Alarms styrelse

  Under årsstämman den 25 april valdes Inge Lindberg och Jenny Lahrin till styrelseledamöter för SOS Alarm Sverige AB. Inge Lindberg är Ekonomidirektör vid Lernia och fyller den plats i styrelsen som blev vakant när Maria Khorsand utnämndes till VD för SOS Alarm vid årsskiftet. Jenny Lahrin vid Näringsdepartementet ersätter Johan Hallberg.

 • 22 apr 2016, 10:18

  Trendrapport 112, januari-mars 2016

  På regeringens uppdrag ansvarar SOS Alarm för nödnumret 112. Nödnumret ska bidra till ett tryggare samhälle för alla. SOS Alarm ser att det behövs ökad kunskap och transparens kring hur nödnumret fungerar. Varje kvartal publiceras därför en trendrapport med relevanta nyckeltal.

 • 01 apr 2016, 14:30

  SOS Alarm skyddar Biskopsgården

  SOS Alarm har tillsammans med säkerhetsföretaget Mindmancer vunnit Bostadsbolagets upphandling för intelligent kamerabevakning av Biskopsgården.

 • 01 apr 2016, 09:20

  SOS Alarm efterlyser en lagändring för VMA via SMS

  I går överlämnade Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) sin rapport med förslag till åtgärder för stärkt krisberedskap utifrån erfarenheter från skogsbranden i Västmanland 2014 till regeringen.

 • 31 mar 2016, 10:38

  Chatt och bilder nya verktyg för nödnumret 112 i framtiden

  Den som ringer 112 ska i framtiden även kunna skicka bilder eller chatta med SOS-operatören, för att förmedla en tydligare bild av vad som har inträffat. Det är några av de möjligheter som SOS Alarm har undersökt i olika forskningsprojekt och som beskrivs i årsberättelsen för 2015

 • 16 mar 2016, 08:00

  Helena Söderblom ny Presschef vid SOS Alarm

  Den 21 mars tillträder Helena Söderblom tjänsten som Presschef vid SOS Alarm.

 • 01 mar 2016, 11:01

  Flyktingströmmarna påverkade nödnumret 112 under 2015

  SOS Alarms samhällsuppdrag är att verka för ett tryggare Sverige för alla. Europas flyktingström har under 2015 påverkat SOS Alarms verksamhet. Tusentals nya flyktinganläggningar har upprättats i Sverige och fler internationella samarbeten med andra 112-aktörer har inletts än tidigare. Statistik ur 2015 års verksamhetsrapport för nödnumret 112 visar också att antalet tolksamtal återigen har fördubblats.

 • 10 feb 2016, 20:29

  SOS Alarm välkomnar Stefan Carlsson som regeringens utredare

  Regeringen har idag utsett Stefan Carlsson som utredare för En samordnad alarmeringstjänst. I direktivet skriver regeringen att ”Enskildas möjligheter att snabbt få kontakt med polis, räddningstjänst och ambulanssjukvård för effektiva hjälpinsatser i en nödsituation måste säkerställas”.

 • 11 feb 2016, 07:00

  Omvärldsförändringar påverkar nödnumret 112

  Den 11 februari uppmärksammas det EU-gemensamma nödnumret 112 i hela Europa. Nödnumret 112 fungerar i hela Europa men Sverige är ett av få länder som har ett enda nummer för att nå samhällets alla hjälpresurser. Omvärldsförändringar påverkar nödnumret, vilket även detta år kan ses i det ökande antalet tolksamtal.

SOS Alarms Pressjour

Telefon: 08-205 307 alt 010-140 80 00