Pressmeddelanden

 • 05 dec 2016, 11:22

  Thomas Johansson blir kommunikationschef för SOS Alarm

  Thomas Johansson tillträder tjänsten som kommunikationschef för SOS Alarm. Thomas har en gedigen bakgrund från samhällsviktiga funktioner med relevans för SOS Alarm, bland annat som pressekreterare och politisk sakkunnig i regeringskansliet och från den kommunala sektorn som ordförande för utbildningsnämnden i Södertälje kommun. Närmast kommer Thomas från Saab där han varit kommunikationschef och biträdande kommunikationsdirektör.

 • 30 nov 2016, 11:32

  SOS Alarm utvecklar mätetal för god vård tillsammans med regioner och landsting

  SOS Alarm har tillsammans med 19 samverkande regioner och landsting identifierat tydliga mätetal, kvalitetsindikatorer, för de olika delarna i den integrerade larm- och vårdkedjan, som påbörjas när någon ringer 112. Syftet är att kontinuerligt förbättra kvaliteten i den prehospitala vården och korta tiden från det att en nödställd person larmar till dess att ambulans är på plats.

 • 27 okt 2016, 16:56

  Lena Dahl ny ledamot i SOS Alarms styrelse

  Under den extra bolagsstämman den 27 oktober valdes Lena Dahl till styrelseledamot för SOS Alarm Sverige AB. Lena Dahl är tillförordnad VD vid Sveriges Kommuner och Landsting och ersätter Håkan Sörman som ägarrepresentant i styrelsen.

 • 04 okt 2016, 10:21

  SOS Alarm: Samtalen till 112 ökar snabbt

  I dagens debattartikel i Svenska Dagbladet uttrycker Maria Khorsand, SOS Alarms VD, och Claes Eliasson, verksamhetschef för Alarmering och Beredskap inom SOS Alarm, oro för verksamhetens förutsättningar att hantera de snabbt ökande larmsamtalen till 112. Samhället förändras i snabb takt och nu behövs långsiktigt hållbara möjlighet att utveckla alarmeringstjänsten för att skapa ett tryggare Sverige för alla.

 • 29 sep 2016, 13:35

  SOS-centralen i Östersund storsatsar på rekrytering

  SOS-centralen i Östersund planerar att förstärka med tolv nya operatörer och två sjuksköterskor under våren, utöver de åtta nya medarbetare som har rekryterats nu under hösten. Bakgrunden är ett snabbt ökande antal samtal till SOS Alarm. 2015 års nivåer på omkring 3500 samtal per månad i Jämtlands län har nu under året ökat till nära 4000 samtal i månaden.

 • 28 sep 2016, 15:33

  SOS Alarm lanserar nytt personlarmserbjudande

  SOS Alarm lanserar tillsammans med sina samarbetspartners, Axel Group AB och Sensec AB, ett personlarmspaket som innebär en helhetslösning med hårdvara, mjukvara och larmhantering i ett och samma avtal. Paketen lanseras under SOS Alarms varumärke och omfattar flera valbara larmterminaler som levereras från Axel Group AB, alternativt en säkerhetsapplikation i smartphone som hanteras av Sensec AB.

 • 21 sep 2016, 08:54

  SOS Alarm: Fortsatt engångsersättning till 112 för 2017

  SOS Alarm får extra engångsersättning för 112-uppdraget i årets budgetproposition. Detta är naturligtvis mycket välkommet, men skapar inte förutsättningar för att komma till rätta med kvalitetsbrister och för de långsiktiga satsningar som behövs för att utveckla 112-tjänsten i ett samhälle i snabb utveckling.

 • 07 sep 2016, 14:52

  SOS Alarm: Drunkningslarmen ökade sommaren 2016

  Under juni, juli och augusti 2016 har SOS Alarm tagit emot fler drunkningslarm än föregående år och året innan det. Detta trots att årets statistik visar att antalet faktiska drunkningar är färre i år. Skillnaden visar att det går att rädda liv genom att larma i tid.

 • 15 jul 2016, 15:14

  SOS Alarm: Trendrapport 112, april-juni 2016

  På regeringens uppdrag ansvarar SOS Alarm för nödnumret 112. Nödnumret ska bidra till ett tryggare samhälle för alla. SOS Alarm ser att det behövs ökad kunskap och transparens kring hur nödnumret fungerar. Varje kvartal publiceras därför en trendrapport med relevanta nyckeltal.

 • 05 jul 2016, 11:32

  SOS Alarm toppar förtroendebarometer för andra året i rad

  SOS Alarm har högst förtroende vid en jämförelse med myndigheter som gjorts av Nordic brand, ett analysföretag som är kopplat till Stockholms universitet. Faktorer som har analyserats är bland annat hur myndigheten eller organisationen styrs, hur effektivt resurserna används och hur väl de levererar de tjänster de ansvarar för. Även hur kompetenta medarbetarna upplevs ger genomslag i förtroendebarometern, en kategori där SOS Alarm ligger i topp fem.

SOS Alarms Pressjour

Telefon: 08-205 307 alt 010-140 80 00