Pressmeddelanden

 • 19 dec 2016, 12:56

  SOS Alarm: Kraftig ökning av larm om bostadsbränder i december

  December är en svart månad för bostadsbränder då antalet inkomna larm till 112 ökar med 44 procent. Ökningen ligger kvar en bit in i januari med 18 procent fler larm än genomsnittet under resten av årets månader. Det totala antalet 112-samtal om bostadsbränder är redan nu uppe över 6 000 under 2016, vilket är fler än under hela förra året. Under jul- och nyårshelgerna väntas ytterligare uppåt 300 larm komma in till SOS Alarm.

 • 08 dec 2016, 16:05

  SOS Alarm välkomnar lagändring kring VMA via SMS

  SOS Alarm har sedan 2013 verkat för att man vid Viktigt meddelande till allmänheten, VMA, ska kunna positionera och skicka SMS till berörda i ett visst område. Nu ser den lagändring som behövs för att göra detta möjligt ut att bli verklighet från och med 1 juli 2017.

 • 05 dec 2016, 11:22

  Thomas Johansson blir kommunikationschef för SOS Alarm

  Thomas Johansson tillträder tjänsten som kommunikationschef för SOS Alarm. Thomas har en gedigen bakgrund från samhällsviktiga funktioner med relevans för SOS Alarm, bland annat som pressekreterare och politisk sakkunnig i regeringskansliet och från den kommunala sektorn som ordförande för utbildningsnämnden i Södertälje kommun. Närmast kommer Thomas från Saab där han varit kommunikationschef och biträdande kommunikationsdirektör.

 • 30 nov 2016, 11:32

  SOS Alarm utvecklar mätetal för god vård tillsammans med regioner och landsting

  SOS Alarm har tillsammans med 19 samverkande regioner och landsting identifierat tydliga mätetal, kvalitetsindikatorer, för de olika delarna i den integrerade larm- och vårdkedjan, som påbörjas när någon ringer 112. Syftet är att kontinuerligt förbättra kvaliteten i den prehospitala vården och korta tiden från det att en nödställd person larmar till dess att ambulans är på plats.

 • 27 okt 2016, 16:56

  Lena Dahl ny ledamot i SOS Alarms styrelse

  Under den extra bolagsstämman den 27 oktober valdes Lena Dahl till styrelseledamot för SOS Alarm Sverige AB. Lena Dahl är tillförordnad VD vid Sveriges Kommuner och Landsting och ersätter Håkan Sörman som ägarrepresentant i styrelsen.

 • 04 okt 2016, 10:21

  SOS Alarm: Samtalen till 112 ökar snabbt

  I dagens debattartikel i Svenska Dagbladet uttrycker Maria Khorsand, SOS Alarms VD, och Claes Eliasson, verksamhetschef för Alarmering och Beredskap inom SOS Alarm, oro för verksamhetens förutsättningar att hantera de snabbt ökande larmsamtalen till 112. Samhället förändras i snabb takt och nu behövs långsiktigt hållbara möjlighet att utveckla alarmeringstjänsten för att skapa ett tryggare Sverige för alla.

 • 29 sep 2016, 13:35

  SOS-centralen i Östersund storsatsar på rekrytering

  SOS-centralen i Östersund planerar att förstärka med tolv nya operatörer och två sjuksköterskor under våren, utöver de åtta nya medarbetare som har rekryterats nu under hösten. Bakgrunden är ett snabbt ökande antal samtal till SOS Alarm. 2015 års nivåer på omkring 3500 samtal per månad i Jämtlands län har nu under året ökat till nära 4000 samtal i månaden.

 • 28 sep 2016, 15:33

  SOS Alarm lanserar nytt personlarmserbjudande

  SOS Alarm lanserar tillsammans med sina samarbetspartners, Axel Group AB och Sensec AB, ett personlarmspaket som innebär en helhetslösning med hårdvara, mjukvara och larmhantering i ett och samma avtal. Paketen lanseras under SOS Alarms varumärke och omfattar flera valbara larmterminaler som levereras från Axel Group AB, alternativt en säkerhetsapplikation i smartphone som hanteras av Sensec AB.

 • 21 sep 2016, 08:54

  SOS Alarm: Fortsatt engångsersättning till 112 för 2017

  SOS Alarm får extra engångsersättning för 112-uppdraget i årets budgetproposition. Detta är naturligtvis mycket välkommet, men skapar inte förutsättningar för att komma till rätta med kvalitetsbrister och för de långsiktiga satsningar som behövs för att utveckla 112-tjänsten i ett samhälle i snabb utveckling.

 • 07 sep 2016, 14:52

  SOS Alarm: Drunkningslarmen ökade sommaren 2016

  Under juni, juli och augusti 2016 har SOS Alarm tagit emot fler drunkningslarm än föregående år och året innan det. Detta trots att årets statistik visar att antalet faktiska drunkningar är färre i år. Skillnaden visar att det går att rädda liv genom att larma i tid.

SOS Alarms Pressjour

Telefon: 08-205 307 alt 010-140 80 00