25 okt 2016, 09:55

Trygghetstjänster – ett fokusområde inom SOS Alarm

Marknaden för trygghetstjänster växer i en allt snabbare takt. Tjänster som ska underlätta trygghet och vård i hemmet är viktiga i visionen att skapa ett tryggare Sverige för alla.

Sedan ett år tillbaka erbjuder SOS Alarm trygghetslarm till kommuner i hela landet. Tjänsten är en helhetslösning som omfattar allt från larmenhet, uppkoppling till larmcentral, larmmottagning, larmförmedling samt uppföljning med statistik via en kundportal.

I en oberoende undersökning som genomfördes av undersökningsföretaget Sirona fick SOS Alarm toppbetyg gällande svarstider, igenkänning av personen som larmar, effektiv handläggning av ärendet och driftsäkerhet.

Vi är naturligtvis väldigt glada för de omdömen våra kunder hittills har gett oss och arbetar intensivt med att utveckla tjänsten ytterligare. Det handlar främst om att arbeta proaktivt tillsammans med kommunerna gällande vård i hemmet och e-Hälsa för att medborgarna ska kunna känna sig trygga om något händer i hemmet, säger Kenny Lorentzon chef Tjänsteutveckling inom Säkerhet- och jourtjänster på SOS Alarm.

SOS Alarm har mer än 40 års erfarenhet av trygghetstjänster och kan genom närhet till ambulans, räddningstjänst och polis snabbt bistå om behov skulle uppstå. SOS Alarm är ett tryggt alternativ för offentlig verksamhet med en stabil ägarstruktur bestående av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL och staten som gemensamma ägare.  

Våra tjänster utvecklas i samklang med våra kunders behov och vi har sedan förra året inlett en långsiktig tjänsteutveckling inom området och följer allt spännande som händer på området. Vi är helt enkelt ett långsiktigt alternativ med stabil ägarstruktur och fokus på ett tryggare Sverige för alla, avslutar Kenny Lorentzon.