Organisation

SOS Alarms huvudkontor ligger i Stockholm och samordnar försäljning och kommunikation, produkt- och teknikutveckling, utbildning och personalutveckling samt svarar för övergripande ekonomi- och personaladministration.

Verksamhetsområden

SOS Alarm har två verksamhetsområden; Alarmering och Beredskap samt Säkerhet- och jourtjänster.

Alarmering och Beredskap

Inom Alarmering och Beredskap ingår affärsområdena SOS Vård samt 112, Räddning och Krisberedskap som ansvarar för tjänsteägande, förvaltning, affärsutveckling, försäljning och kundsupport. Detta gör att alla beslut tas nära kunderna. Utifrån de kundbehov och krav som identifieras i affärsområdena drivs utveckling i nära samarbete med tjänsteproduktionen, IT och Centrala stödfunktioner. 

Tjänsteproduktionen (SOS-centralerna) är uppdelad i tre regioner; Norr, Mitt och Syd med totalt 13 SOS-centraler. Varje region har en Regionchef samt Platschefer  som leder det dagliga arbetet på respektive SOS-central.

Centralt finns Nationell produktionsledning som har uppdraget att koordinera det operativa arbetet på samtliga SOS-centraler. Målet är att upprätthålla produktionen och säkerställa leverans till kund enligt överenskommelser dygnet runt.

Säkerhets- och jourtjänster

Inom verksamhetsområde Säkerhets- och jourtjänster finns tjänsteproduktionen på SOS-centralerna i Västerås samt Sundsvall. I organisationen ingår även försäljning, tjänsteutveckling, tjänsteförvaltning samt kundsupport. 

Centrala stödfunktioner

I Centrala stödfunktioner ingår VD-staben, Ekonomi och Affärsstöd, IT, Human Resource, Samhällskontakter och Kommunikation.