Om oss

SOS Alarm utvecklar befintliga och nya tjänster utifrån ett brett krisberedskapsperspektiv, där vi verkar för ett tryggare samhälle genom att både skapa bättre beredskap för och effektivt hantera allvarliga händelser.

Krisberedskap – före, under och efter en kris

 • Krisberedskapsfunktion (KBX) – samverkans- och omvärldsbevakningsfunktion med myndigheter och andra centrala samhällsaktörer
 • Informationsnummer 113 13 – koordinerad händelsekommunikation och upplysningsfunktion för allmänheten
 • Gemensam lägesbild - nationell, regional och lokal lägesbild för mer effektivt förebyggande samt hantering av händelser
 • Inkallningssystem – informationsspridnings- och sammankallningsfunktion
 • Krisjourer – effektiv krishantering för offentlig och privat verksamhet
 • Rakel som ledningssystem

112 – Effektivare hjälpinsatser

 • Utalarmering räddningtjänst och ambulans
 • Dirigering ambulans
 • Dynamisk hantering av resurs – fördjupad och breddad samverkan med samhällets hjälpresurser
 • Högkvalitativa SOS-centraler – minska sårbarhet och handläggningstider genom ökad samverkan
 • Säkerhetstjänster - tryggare miljöer
 • Inbrottslarm - skydd av skolor och andra offentliga miljöer
 • Personlarm – effektivt skydd för utsatta funktioner

Säkerhetstjänster - Tryggare miljöer

 • Inbrottslarm - skydd av skolor och andra offentliga miljöer
 • Personlarm – effektivt skydd för utsatta funktioner

Informationen på den här sidan finns översatt till teckenspråk, du hittar översättningen under Teckenpråk

Fakta

SOS Alarms huvuduppgift är att svara för nödnumret 112. Andra viktiga samhällstjänster är utalarmering av räddningstjänsten, prioritering och dirigering av ambulansuppdrag. Företaget har även en viktig roll i samhällets krisberedskap.

Utöver detta erbjuder SOS Alarm säkerhetstjänster som t.ex. mottagning av brand-, inbrott-, drift- och personlarm. Dessutom tillhandahåller vi jourteletjänster såsom kommunal felanmälan och tjänster som krisjour för organisationer och företag samt förmedling av händelseinformation.

 • SOS Alarm ägs till 50% av staten (genom Finansdepartementet) och till 50% av Sveriges kommuner och landsting via SKL Företag AB.
 • Avtalet om nödnumret 112 tecknas med Försvarsdepartementet.
 • Tillsynsmyndighet för SOS Alarm är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).
 • Företaget består förutom av huvudkontoret av 15 SOS-centraler på 14 orter samt dotterbolaget YouCall Sverige AB.
 • Medeltalet anställda 2012 var 827, var av 41% män och 59% kvinnor.

Kontakt

SOS Alarm Sverige AB

Telefon: 010-140 80 00

Nyheter