Kundsupport

SOS Alarm har två olika Kundsupport; en för kunder inom Säkerhet och Jourtjänster samt en för 112, krisberedskap, räddning och vård.

Observera att vi inte kan hantera nödanrop till 112 via vår hemsida eller mail. Ring alltid 112 i en nödsituation. 

Sedan 2016-12-13 visas nummer 08-213 630 som utgående nummer för SOS Alarms Säkerhet och Jourtjänster. Detta nummer går inte att ringa upp för kontakt med kundsupport för Säkerhet och Jourtjänster utan är endast ett växelnummer. Istället ska vanliga kontaktvägar användas.

Kundsupport Säkerhet och JourtJÄNSTER
Telefon: 0771-505 100
Adress: SOS Alarm Sverige AB, Box 101, 721 05 Västerås
kundsupport@sosalarm.se
Kundsupport 112, RÄDDNING, krisberedskap och vård
Telefon: se respektive SOS-central i menyn till vänster.
kundsupport112@sosalarm.se

 

Svar på vanliga frågor till kundsupport på Säkerhet och Jourtjänster:

Hur ändrar jag fakturaadress?

För att ändra uppgifter om fakturaadress behöver du skicka in en skriftlig ändring via brev eller e-post till vår kundsupport. Ange vilket kund- och avtalsnummer ändringen gäller och gärna vilken larmadress det avser. Ange om ändringen gäller för kommande faktureringar eller om du fått en faktura som behöver faktureras om med de nya uppgifterna.

Observera att om fakturorna framöver ska skickas till ett annat bolag, behöver du ange om det enbart gäller ändring av fakturaadress eller om det behöver göras ett ägarbyte. 

E-post för ändring av fakturauppgifter: kundfaktura@sosalarm.se

Hur ändrar jag fakturareferens?

För att ändra uppgifter om fakturareferens behöver du skicka in en skriftlig ändring via brev eller e-post till vår kundsupport. Ange vilket kund- och avtalsnummer ändringen gäller och gärna vilken larmadress det avser. Ange vilken referens som är inaktuell samt vilken den ska ersättas med.

Det finns tre referensfält på fakturan som du kan använda dig av, nämligen referens 1, referens 2 samt larmadressreferens. Referens 1 och 2 presenteras i fakturahuvudet, medan larmadressreferensen presenteras i fakturaspecifikationen.

Samtliga larmadresser som har samma fakturamottagare, samma referens 1 och faktureras under samma period, kommer att samlas på en och samma faktura, oavsett om de har varierande uppgifter under referens 2.

Larmadressreferensen kan till exempel användas för att notera vilket objektsnamn larmadressen avser.

E-post för ändring av fakturauppgifter: kundfaktura@sosalarm.se

Hur får jag e-faktura?

Meddela oss skriftligen att du vill ha e-faktura och ange följande uppgifter:

  • Organisationsnummer
  • Kundnummer
  • Eventuellt krav på fakturareferens
  • Tjänsteleverantör (t.ex. Pagero, Basware, OpusCapita etc.)

E-post för ändring av fakturauppgifter: kundfaktura@sosalarm.se

Hur köper jag tjänster?

Om du vill köpa tjänster kan du ta kontakt med någon av våra säljare.

Kontaktuppgifter till våra säljare 

Vilken statistik kan jag få om mitt objekt/avtal?

Om du vill ha statistik på ditt objekt, är du välkommen att antingen ringa eller skriva in till vår kundsupport. Du kan fylla i uppgiften ”Rapportmottagare” på andra sidan av åtgärdsunderlaget och skicka in det till oss via brev eller e-post.  Rapportmottagaren får som standard löpande rapporterna ”Uppföljning larmhändelser” och ”Sammanställning över ärenden”.  Om ni inte väljer något önskat intervall kommer rapporterna att skickas månadsvis.

Rapporter du kan beställa:

Uppföljning larmhändelser - Information om hur många larmhändelser som ägt rum under innevarande år. Inklusive serviceärenden.

Sammanställning över ärenden – Information i listform om alla larmärenden, utom serviceärenden, som kommit in till vår larmcentral inom en önskad tidsperiod, samt inom vilken tid de besvarats av våra operatörer.

Ärenderapport – Information om ett specifikt ärende (vilken tid det inkom, när det besvarades, vilka kontakter som har sökts och när ärendet är avslutat m.m.). Kan skickas både löpande och på begäran.

Anläggningsinformation – Information om alla larmhändelser som kommit in till vår larmcentral under en specifik period. Rapporten visar alla ingångar och aktiviteter på larmsändaren, även om sändaren är i serviceläge. Kan skickas både löpande och på begäran.

Behörighetslista – Information om vilka personer som finns på en behörighetslista samt vilka objekt denna behörighetslista är kopplad till. Skickas inte löpande men på begäran.

Åtgärdsplan – Information om alla åtgärdsplaner för alla larmkategorier på ett specifikt objekt. Skickas inte löpande men på begäran.

Sammanställning Jourtjänstkund – Information om totalt antal samtal över en viss period. Gäller enbart avtal som rör jourtjänster.

Anrop per timme och veckodag – Information om antal inkommande samtal per veckodag och timme. Gäller enbart avtal som rör jourtjänster.

Du kan få rapporter antingen för enstaka objekt/avtal var för sig eller för alla objekt på ett kundnummer eller avtalsnummer. Om du behöver någon annan rapport än de som nämnts ovan är du välkommen att kontakta vår kundsupport för att få mer information om vilken statistisk som finns att beställa.

Kan jag köpa till fler larmhändelser än de som ingår i mitt avtal?

Du kan köpa till extra larmhändelser till ditt objekt. Om du vill lägga till tjänsten ber vi dig ta kontakt med vår kundsupport.

Hur gör jag ändringar i min åtgärdsplan?

Om du vill göra ändringar i din åtgärdsplan ber vi dig i första hand använda dig av ett tomt åtgärdsunderlag för att ange de nya uppgifterna. För att hanteringen ska gå snabbare ber vi dig i första hand att fylla i underlagen digitalt. Åtgärdsunderlaget samt instruktioner för hur du fyller i det finner du till höger. Du kan skicka in dem till oss via post eller e-post.

Hur ändrar jag kontaktperson i min åtgärdsplan?

För att lägga till en ny kontaktperson i en åtgärdsplan, eller ta bort en inaktuell, behöver du skicka en skriftlig ändring via brev eller e-post till vår kundsupport. Du kan också använda ett tomt åtgärdsunderlag och fylla i avsnittet Behörighet på objektet eller Larmkontakter. Du måste vara registrerad som A-behörig för att göra denna ändring.

Hur gör jag ändringar i min jourlista?

För att ändra till exempel tider, kontaktpersoner och kontaktuppgifter i en jourlista behöver du skicka en skriftlig ändring via brev eller e-post till vår kundsupport. Ange vilket avtalsnummer ändringen avser, eventuellt jourlistnummer samt vilken ändring du önskar göra.

Hur ändrar jag kontaktvägar till en larmkontakt?

Om du vill ändra kontaktvägar eller kontaktuppgifter till en larmkontakt som redan finns på åtgärdsplanen behöver du skicka en skriftlig ändring via brev eller e-post till vår kundsupport. Ange vilka uppgifter som är inaktuella samt vilka de ska ersättas med. Du kan också använda ett tomt åtgärdsunderlag och fylla i avsnittet Larmkontakter. Du måste vara registrerad som A-behörig för att göra denna ändring.

Hur beställer jag extra telefonpassning?

För att meddela behov av extra telefonpassning utöver vad som är avtalat kan du antingen ringa eller skriva till vår kundsupport.

Hur ändrar jag behörighetslösenord och/eller behörighetsnivå till en kontaktperson?

Om du vill ändra ett befintligt lösenord eller byta behörighetsnivå på en kontaktperson eller ändra innehållet larmplanen/larmplanerna ber vi dig skicka en skriftlig ändring till vår kundsupport. Ange vilket lösenord som ska ersättas samt vilket det nya lösenordet ska vara. Du måste vara registrerad som A-behörig för att göra denna ändring.

Du kan med fördel använda våra åtgärdsunderlag för att göra dessa ändringar. 

Hur gör jag om jag behöver utföra ett arbete på min anläggning?

Om du ska göra ett planerat arbete på din anläggning under dagen vänligen ring direkt till larmbordet. Larmsändaren sätts då i serviceläge och är inaktiv under den tid du begärt. För brandlarm krävs minst en B-behörighet och för inbrottslarm krävs minst en C-behörighet. Du behöver ange ditt behörighetslösenord för att göra denna ändring.

Om du behöver inaktivera larmsändaren en längre tid ber vi dig skicka en skriftlig ändring via e-post till vår kundsupport. Ange vilken anläggning det gäller samt under vilken tid. Sändaren är då inaktiv under den tid du begärt. Om ärendet brådskar ber vi dig först skicka in en skriftlig ändring och därefter även ringa vår kundsupport på telefonnummer 0771-505 100, ange det ärendenummer du fått när du skickat in ändringen skriftligt. För att begära en larmsändare i så kallad registrering krävs att du är behörig enligt nedan:

·         A, B, C-behörig enligt behörighetslista vid inbrott och överfall
·         A eller B-behörig enligt behörighetslista vid brandlarmHur säger jag upp mitt avtal?

En uppsägning måste skickas in skriftligt via antingen brev eller e-post av person på företaget som har befogenhet att teckna/säga upp avtal. För att säga upp ditt avtal eller del av ditt avtal fyller du uppsägningsblanketten, som du finner till höger på denna sida, och skickar den till vår kundsupport. Denna blankett använder du också då du vill anmäla att verksamheten byter ägare och om den nya ägaren vill ta över avtalet för larmförmedling. När uppsägningen är hanterad får ni en bekräftelse per post.

Kontaktuppgifter:
Adress: SOS Alarm Sverige AB, Box 101, 721 05 Västerås
E-post: kundfaktura@sosalarm.se

Vilken uppsägningstid har jag?

Varje avtal är individuellt. Kontrollera ditt avtal för att se din giltighetstid och uppsägningstid. För kopia av ert avtal skicka en skriftlig förfrågan till vår kundsupport. 

Hur överlåter jag mitt avtal till en annan avtalspart?

Om din verksamhet har bytt ägare och den nya ägaren önskar ta över avtalet för larmförmedlingen, ska du använda blanketten för Uppsägning av avtal eller tjänst. I blanketten anger du kontaktuppgifter till den nya ägaren. Vi tar sedan kontakt med den nya ägaren och skriver ett nytt avtal och du kommer att få en bekräftelse då ditt avtal är uppsagt.