Viktigt Meddelande till Allmänheten

Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA) är en varning till allmänheten vid till exempel gasutsläpp, en stor brand eller annan allvarlig olycka.


Allmänheten varnas genom varningssignalen Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA). Under minst 2 minuter ljuder en 7 sekunders signal omväxlande med 14 sekunders tystnad.

När du hör signalen ska du:

  • Gå inomhus.
  • Stänga dörrar, fönster och ventiler.
  • Lyssna på radio för information.

Faran Över signaleras med en 30-40 sekunder lång signal.

Signalerna Viktigt Meddelande och Faran Över provas klockan 15.00 första helgfria måndag i mars, juni, september och december. Vid prov ges även information i radion.

På SVT:s Text-TV sidan 100 anger man när en VMA-situation pågår och hänvisar för mer information till Text-TV sidan 599 där samma meddelande som läses i radio publiceras skriftligt.

Varnings- och informationssystemet kan också användas för att ge beredskapslarm och flyglarm om landet skulle råka i krig.

Informationen ovan finns översatt till teckenspråk, du hittar översättningen under Teckenpråk


Nya systemet i drift den 1 september 2014

Den första delen av det nya kompletterande varningssystemet är i drift från och med den 1 september 2014. Man kommer då i första skedet att kunna skicka ut varning genom ett talmeddelande till fast telefoni.

Varning via SMS sedan den 1 februari 2015

I uppdraget ingår även att utveckla ett system för att kunna varna via SMS till ett begränsat geografiskt område. SOS Alarm har skapat en teknisk plattform för detta och lanserade tjänsten att kunna skicka ut SMS till adressregistrerade mobiltelefoner den 1 februari 2015. Med adressregistrerade mobiltelefoner menas att användaren har ett abonnemang  registrerat hos en mobiloperatör och en gatuadress kopplat tillabonnemanget. VMA via SMS är en kompletterande tjänst. Det är den aktör som begär VMA som, utifrån varje enskild händelse, avgör om tjänsten ska nyttjas. 

I uppdraget vill man även kunna positionera mobiltelefoner som befinner sig i ett drabbat område för att skicka varning via SMS. För att kunna genomföra detta krävs en ändring i lagen om elektronisk kommunikation. SOS Alarm har under hösten 2013 lämnat in en ansökan om lagändring som ej ännu har gått igenom. Därmed avvaktar man med att lansera den del av systemet som gäller positionering av mobiltelefoner.

Nedan finns en FAQ av de vanligaste frågorna kring det nya systemet.

Kan jag registrera mig någonstans för att få VMA i mobilen?

Du kan ej registrera dig för att få VMA i mobilen, detta sker automatiskt om den som beställer ett VMA även beställer möjligheten att skicka ut det via SMS till adressbaserade mobiltelefoner. Telefonuppgifter till mottagare i området hämtas in från teleoperatörerna.

Gäller det nya systemet endast talmeddelande till fast telefoni?

Den 1 september 2014 lanserades det nya kompletterande VMA-systemet. I första skedet var det talmeddelande till fast telefoni som lanserades. Den 1 februari 2015 lanserades möjligheten att kunna varna via SMS och då endast till adressregistrerade mobiltelefoner.

Varför kan ni inte positionera mobiltelefoner som befinner sig i ett speciellt område?

Enligt lagen om elektronisk kommunikation tillåter man inte positionering av mobiltelefoner. SOS Alarm har lämnat in en ansökan om lagändring som ännu inte har gått igenom.

Hur fungerar det med IP-telefoni och det nya systemet?

Alla registrerade IP-telefoner kommer att få varningen precis som vanliga telefoner.

Kommer det att kosta extra för kommunen om man vill skicka VMA via det nya systemet?

Nej, detta är ett statligt direktiv och kommer inte att kosta extra.

Hur ska allmänheten få ytterligare information om en händelse vid ett VMA?

Genom Sveriges Radio P4 håller man sig uppdaterad. I VMA-uppdraget ingår att samordna den nya tjänsten med informationsnumret 113 13 och i samband med VMA kommer SOS Alarm att ställa ett antal kompletterande frågor om händelsen, som kan vidarebefordras till 113 13.

Kan jag avregistrera mig om jag inte vill ha varningar via SMS?

Nej du kan inte avregistrera dig från VMA-systemet.

Måste jag verifiera på något sätt att jag har fått varningen?

När du får ett talmeddelande på din fasta telefon och lyfter på luren registreras att du har fått varningen. Någon annan insats behövs inte av dig som mottagare.

Kan jag se att det är en varning på nummerpresentatören? Finns det ett speciellt nummer?

Ja, numret som kommer att visas på nummerpresentatören är 010-474 55 00.

Om jag inte svarar i telefonen, forsätter det att ringa då tills jag svarar?

Det är beroende på vilken frekvens som bestäms vid uppringningen. Den vanligaste frekvensen är att man blir uppringd 3 gånger.

Kan man använda det här systemet för andra typer av information som kommunen vill ha ut till sina invånare?

Detta system kan endast aktiveras vid ett VMA. Det är alltså räddningsledare eller annan behörig aktör som bestämmer om det är ett VMA och som ber om att få aktivera tjänsten.