112 i hela Europa

Du får hjälp i nödsituationer via nödnumret 112 i alla EU-länder. Numret är tillgängligt både från fasta och mobila telefoner.

I varje medlemsland i EU kopplas samtal till nödnumret 112 fram till en särskild nödcentral. I vissa länder, bland annat i Sverige, tar SOS-operatören själv hand om samtalet genom att göra en intervju om vad som har hänt och var det har hänt och larmar sedan ut hjälpresurser. I andra länder vidarekopplas samtalet till ambulans, brandkår eller polis beroende på hur den nationella räddningsorganisationen är utformad.

Du kan inte ringa till 112 i Sverige från utlandet eftersom du automatiskt dirigeras till en SOS-central i det land du är i.

2012 fick SOS Alarm priset för "Outstanding national 112-system" som delas ut av den europeiska organisationen European Emergency Number Association.

Utvecklingssamarbete

Det gemensamma europeiska nödnumret är infört som obligatoriskt nummer i alla EU-länder.

Alla medlemsländer följer EU:s regelverk för elektronisk kommunikation och nödnumret 112. Det innefattar att både införa 112 som nödnummer samt att informera sina medborgare om det.

Reach 112

SOS Alarm ingår i projektet REACH112 som är ett EU-projekt som ska underlätta för funktionshindrade att nå 112.