Undervisningsmaterial skolår 4-6

Här finns undervisningsmaterial med syfte att öka kunskapen om nödnumret 112 och när man ska ringa eller inte ringa nödnumret.

Undervisningsmaterialet är uppdelat efter de lektioner de är lämpade för:

  • Svenska
  • Engelska
  • Samhällskunskap
  • Bild/Multimedia

Lärarmanualerna beskriver möjligheterna med elevmaterialet som är sorterat på grupparbete och enskilt arbete. Materialet är tänkt att kunna användas öppet och flexibelt för att inspirera till ett ämnesövergripande och problemlösande arbetssätt.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har också informationsmaterial som tar upp 112 i olika material till olika åldersgrupper.

Till MSBs informationsmaterial.